Alle arrangementer i ASF avlyses fra 06.11.20,

og inntil videre