ASF starter opp med «8 glass» Lørdag 6 Juni.

Max deltakere kan være 40 personer.Vi har laget egen smittevernplan som er i tråd med myndighetskrav

Det vil bli arrangert Torskeaften fra 24.09 og videre utover høsten