Åpningstider

Det er kortspill hver torsdag fra kl. 1800 og utover. Hver lørdag fra kl. 1100 til 1400 er det samling i lokalene. Lokalene er dessuten åpne tirsdag og fredag kl. 1100- 1300.