Alle som har gjort en innsats for foreningen hylles med middag og tilbehør.

Vi markerte minnet om Æresmedlem Kristen G. Taraldsen, som døde

28.12.2018 som vil bli dypt savnet