Erter, kjøtt og flesk –  28.10.2010

news_newbuildings news_petrobras_20100615

Møtet åpnet med en presentasjon av «K» Line, Arendal ved Katsue Yoshida, leder av firmaet i Norge(CEO) og Petter Nordby, økonomisjef(CFO).

«K» Line etablerte seg i Arendal i oktober 2007 og holder til i Thommesen Gården ved Pollen. Selskapet er eid av Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd sammen med deres joint venture partner ADS Offshore AS( Arendal Dampskipselskap) med 5 %.

Selskap har bestilt to store anker, styrings -og forsyningsbåter(AHTS) med 34, 000 bhp og fire plattform forsynings båter (PSV). Disse båtene skal leveres mellom  2010 og 2011. De er alle klasset som «rene» (clean design) båter.

Selskapet passerte en  viktig milepel når de i oktober 2008 sjøsatte KL Arendalfjord en UT755L PSV. Selskapets mål er å etablere seg som en ledende global forsyner av offshore tjenester. Båtene deres er konstruert for å operere på store dyp og i barske og fjerne områder.

Fra venstre Petter Nordby, Katsue Yoshida og nestformannen om ledet møtet, Lars Vidar Moen