Påmelding til torskeaften gjøres ved personlig fremmøte i foreningens lokaler lørdag før torskeaften kl. 1130 – 1230.

NB. Påmelding pr. telefon fra kl. 1230, kun for en person.

Medlemmer som er «ute» kan melde seg på ved å ringe eller sende e-mail til Kjell Andersen fredag før torskeaften. Gjester kan inviteres dersom det er ledig plass kl. 1300.

Medlemmene anmodes til å møte senest kl.1745. Hvis man melder avbud senere enn kl.1200 dagen før, så må taffel betales.

Antrekk: Mørk dress med slips.

 

Påmelding til fest med damer vil bli kunngjort i foreningens lokaler 2 lørdager før festen. Påmelding kun ved personlig fremmøte og kun ett par. Ingen telefonpåmeldinger.

Antrekk mai og august: Sommerlig antrekk som inkluderer jakke/slips for herrene.

 

Taffel kan betales til kto. 2800 32 03974, 

men husk påmelding. (NB nytt kto nr)

 

Det er kortspill hver torsdag fra kl. 1800 og utover. Hver lørdag fra kl. 1100 til 1400 er det samling i lokalene. Lokalene er dessuten åpne tirsdag og fredag kl. 1100- 1300.

På lørdagene er det pent antrekk med jakke og slips. I juni, juli og august er kortermet skjorte uten slips tillatt.

 

Generalforsamlingen med etterfølgende festmiddag avholdes siste fredag i februar.

 

 

 

 

Utleie

Foreningens lokaler kan leies ut til medlemmer og bedrifter/ikke medlemmer i alle måneder bortsett fra juli pga. ferieavvikling. Avtale gjøres med bestyrerinnen og formannen

Pris for leie av lokale er kr. 1500 for medlemmer og kr. 2500 for bedrifter/ikke medlemmer. Leie av 3dje dekk er kr. 1000,-

Medlemskontingenten for 2020 er kr. 800

 

Utdrag av foreningens vedtekter.

§ 1  Formål

Arendals Sjømandsforening, stiftet 13.april 1849, er en partipolitisk nøytral forening med formål å knytte medlemmer av sjømannsstanden nærmere sammen. Foreningen skal bidra til oppslutning om og ivaretakelse av skipsfartens og sjømannsstandens interesser og være en arena for maritimt og sosialt fellesskap. Foreningen skal støtte opp om bevaring og formidling av sjøens historie, kultur og tradisjon.

 

§ 2  Medlemskap

2.1  Enhver som har eller har hatt en stilling til sjøs, eller en ledende stilling innen maritim oljevirksomhet, sjøforsvar, sjøforsikring, shipping, maritim skole eller annen beslektet virksomhet, kan opptas som A-medlemmer.

2.2  Personer som slutter seg til Foreningens formål og som ønsker å bidra aktivt til dens drift,  kan opptas som B-medlemmer. Disse medlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. B-medlemmer kan utgjøre inntil 20 % av antall medlemmer, men må ikke overstige 50.

2.3  Skriftlig søknad anbefalt av 2 A medlemmer, sendes styret på eget skjema vedlagt foto. Styret avgjør saken med minst 2/3 flertall.

 

 

 

 

Arendals

Sjømandsforening

 

Stiftet 13. april 1849

 

Adresse: Nedre Tyholmsvei 9B

4836 Arendal.

 

Telefon:

(10–13 tir-fre-lør) 411 70139

 

E-mail: arendalsf@gmail.com

 

Hjemmeside:

www.arendalssjomandsforening.no

 

Året 2020

 

 

     
     

 

Terminliste 2020

 
Mars 26 Torskeaften
April 30 Torskeaften
Mai 08 Frigjøringsdag
Mai 29 Fest med damer
August 28 Fest med damer
September 24 Torskeaften
Oktober 29 Torskeaften
November 26 Torskeaften
Desember 11 Fest med damer
Januar 2021 28 Torskeaften
Mars 25 Torskeaften
Styremøter / medlemsmøte / generalfors.
Mars 09 Styremøte
April 15 Styremøte
Mai 11 Styremøte
Juni 15 Styremøte
Aug 17 Styremøte
September 14 Styremøte
Oktober 12 Styremøte
Oktober 14 Medlemsmøte
November 09 Styremøte
Desember 07 Styremøte
Januar 2021 11 Styremøte
Februar 01 Styremøte
Februar 22 Styremøte
Februar

Mars

26

08

GF med festmiddag

Styremøte

     

Pr. 1. januar 2020 hadde foreningen 377 medlemmer.

Æresmedlemmer.
Maskinsjef  Tore J.  Claussen
Skipsfører  Søren Jahn Christensen
Skipsfører Arild Norby

Maskinsjef Harald Thorstensen

 
Styret 2020
Formann        
Skipsfører Lars Vidar Moen        
lvmoen@online.no 915 86257      

Nestform

     
Skipsfører Sigmund Frøkedal        
sigmund.frokedal@gmail.com 97624929      
Sekretær        
Skipsfører Kjell Andersen 97567609      
kjeland3@online.no        
Styremedlem        
Elektriker Leif Håvard Pedersen
906 87959
     
le-ped@online.no
     
Styremedlem        
Skipselekt Ole Chr. Kjenes
916 12424
     
o-c-kje@online.no
     
Styremedlem farende        
Maskinsjef Svein Nilsen 901 97742      
Svein.nilsen59@gmail.com        
1. varamann        
Skipsfører Peter Anker
     
eva@anfinsen.priv.no
930 47262
     
2. varamann        
Stuert Tore Kjell Sparsaas 909 26823      
tsparsas@gmail.com        
1. varamann farende        
Maskinsjef Alf K Dybesland 909 34253      
kri-dybe@online.no        
2 . varamann farende        
Skipsfører Hermann Hoel 480 93235      
hermann.hoel@gmail.com        
3. varamann farende        
Maskinist Paul-Andre Kvam 924 15812      
paulandrekvam@gmail.com        
Festkomité  
Skipsfører Kjell Andersen 975 67609
kjeland3@online.no  
   
Stuert Tore Kjell Sparsaas 909 26823
tsparsas@gmail.com

 

 
   
   
   
   
Økonomi / regnskap
 
Styrmann Ole Z. Dehli  
ol-zakde@online.no 951 00053
   
Bestyrerinne
 
Thorhild Larsen

finnlarsen261@gmail.com

468 28035
Velferden

Imre Berdo iberdo@broadpark.no

 

 

 

416 89907

Tilsynsm. for foreningens hus  
Sigmund Frøkedal, leder
976 24929
Dag Johannesen 957 84337
   
Harald Thorstensen 906 79288
   
Hans Garstad 913 54 320
   
Håkon Eilert Larsen 924 03107
   
Finn Markussen
416 93272
 
Peter Anker
930 47262
 
 
Jan van Santen
917 75743