Påmelding til torskeaften gjøres ved personlig fremmøte i foreningens lokaler lørdag før torskeaften kl. 1130 – 1230.

NB. Påmelding pr. telefon fra kl. 1230, kun for en person.

Medlemmer som er «ute» kan melde seg på ved å ringe eller sende e-mail til Kjell Andersen fredag før torskeaften. Gjester kan inviteres dersom det er ledig plass kl. 1300.

Medlemmene anmodes til å møte senest kl.1745. Hvis man melder avbud senere enn kl.1200 dagen før, så må taffel betales.

Antrekk: Mørk dress med slips.

 

Påmelding til fest med damer vil bli kunngjort i foreningens lokaler 2 lørdager før festen. Påmelding kun ved personlig fremmøte og kun ett par. Ingen telefonpåmeldinger.

Antrekk mai og august: Sommerlig antrekk som inkluderer jakke/slips for herrene.

 

Taffel kan betales til kto. 2800 32 03974, 

men husk påmelding. (NB nytt kto nr)

 

Det er kortspill hver torsdag fra kl. 1800 og utover. Hver lørdag fra kl. 1100 til 1400 er det samling i lokalene. Lokalene er dessuten åpne fredag kl. 1100- 1300. Tirsdager stengt

På lørdagene er det pent antrekk med jakke og slips. Fra første lørdag etter 17 mai t.o.m utgang august er kortermet skjorte uten slips tillatt.

 

Generalforsamlingen med etterfølgende festmiddag avholdes innen utgangen av mars.

 

 

 

 

Utleie

Foreningens lokaler kan leies ut til medlemmer og bedrifter/ikke medlemmer i alle måneder bortsett fra juli pga. ferieavvikling. Avtale gjøres med bestyrerinnen og formannen

Pris for leie av lokale er kr. 1500 for medlemmer og kr. 3500 for bedrifter/ikke medlemmer. Leie av 3dje dekk er kr. 1000,-

Medlemskontingenten for 2022 er kr. 800

 

Utdrag av foreningens vedtekter.

§ 1  Formål

Arendals Sjømandsforening, stiftet 13.april 1849, er en partipolitisk nøytral forening med formål å knytte medlemmer av sjømannsstanden nærmere sammen. Foreningen skal bidra til oppslutning om og ivaretakelse av skipsfartens og sjømannsstandens interesser og være en arena for maritimt og sosialt fellesskap. Foreningen skal støtte opp om bevaring og formidling av sjøens historie, kultur og tradisjon.

 

§ 2  Medlemskap

2.1  Enhver som har eller har hatt en stilling til sjøs, eller en ledende stilling innen maritim oljevirksomhet, sjøforsvar, sjøforsikring, shipping, maritim skole eller annen beslektet virksomhet, kan opptas som A-medlemmer.

2.2  Personer som slutter seg til Foreningens formål og som ønsker å bidra aktivt til dens drift,  kan opptas som B-medlemmer. Disse medlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. B-medlemmer kan utgjøre inntil 20 % av antall medlemmer, men må ikke overstige 50.

2.3  Skriftlig søknad anbefalt av 2 A medlemmer, sendes styret på eget skjema vedlagt foto. Styret avgjør saken med minst 2/3 flertall.

 

 

 

 

Arendals

Sjømandsforening

 

Stiftet 13. april 1849

 

Adresse: Nedre Tyholmsvei 9B

4836 Arendal.

 

Telefon:

(10–13 tir-fre-lør) 411 70139

 

E-mail: arendalsf@gmail.com

 

Hjemmeside:

www.arendalssjomandsforening.no

 

Året 2022

 

 

Terminliste 2022

April 28 Torskeaften
Mai 08 Frigjøringsdag
Mai 20 Fest med damer
August 26 Fest med damer
September 29 Torskeaften
Oktober 27 Torskeaften
November 24 Torskeaften
Desember 09 Fest med damer
Januar 2023 26 Torskeaften
Mars 03 GF med festmiddag
Styremøter / medlemsmøte / generalfors.
Mars 28 Styremøte
April 25 Styremøte
Mai 09 Styremøte
Juni 13 Styremøte
Aug 08 Styremøte
September 12 Styremøte
Oktober 10 Styremøte
Oktober 12 Medlemsmøte
November 07 Styremøte
Desember 05 Styremøte
Januar 2023 09 Styremøte
Februar 13 Styremøte
Februar 27 Styremøte
Mars

 

03

 

GF med festmiddag

Pr. 1. januar 2022 hadde foreningen 362 medlemmer.

Æresmedlemmer

Skipsfører Søren Jahn Christensen

Skipsfører Arild Norby

Styrmann Ole Z Dehli

 

 

 

Styret 2022
Formann
Skipsfører Lars Vidar Moen
lvmoen@online.no 915 86257

Nestform

Skipsfører Sigmund Frøkedal
sigmund.frokedal@gmail.com 97624929
Sekretær
Skipsfører Kjell Andersen 97567609
kjeland3@online.no
Styremedlem
Skipselekt Leif Håvard Pedersen
906 87959
le-ped@online.no
Styremedlem
Skipselekt Ole Chr. Kjenes
916 12424
o-c-kje@online.no
Styremedlem farende
Maskinsjef Svein Nilsen 901 97742
Svein.nilsen59@gmail.com
1. varamann
Skipsfører Peter Anker
eva@anfinsen.priv.no
930 47262
2. varamann
Stuert Tore Kjell Sparsaas 909 26823
tsparsas@gmail.com
1. varamann farende
Skipsfører Hermann Hoel 480 93235
Hermann.hoel@gmail.com
2 . varamann farende
Maskinist Paul-Andre Kvam 924 15812
paulandrekvam@gmail.com
3. varamann farende
Navigatør Knut Odd Dahlen 911 76067
kodahlen@ymail.com
Festkomité
Skipsfører Kjell Andersen 975 67609
kjeland3@online.no
Stuert Tore Kjell Sparsaas 909 26823
tsparsas@gmail.com

 

Økonomi / regnskap
Ingeniør John Stiansen
john.stiansen53@gmail.com 901 85 924
Bestyrerinne
Thorhild Larsen

finnlarsen261@gmail.com

468 28035
Velferden

Imre Berdo iberdo@broadpark.no

 

 

 

416 89907

Tilsynsm. for foreningens hus
Sigmund Frøkedal, leder
976 24929
Dagfinn Pedersen 984 24117
Hans Garstad 913 54320
Kåre Flokenes 909 32734
Finn Markussen 416 93272
Peter Anker
930 47262
Jan van Santen

 

Sverre Kvalevaag

917 75743

 

477 56359