Formenn Arendals Sjømandsforening

Tittel Navn Fra Til Antall år.
           
 1 Byfogd/amtmann Iver S. Thomle 1849 1854 5
2 Skipsreder Chr. Stephansen 1854 1856 2
3 Direktør A. Chr. Juell 1856 1866 10
4 Konsul Skipsfører. Eyde 1866 1867 1
5 Direktør A. Chr. Juell 1867 1869 2
6 Skipsreder Christen Boe 1869 1871 2
7 Skipsreder Andr. O. Andersen 1871 1876 5
8 Dispasjør Emil Brønlund 1876 1905 29
 9 Besiktelsesmann Chr. Flack 1905 1910 5
 10 Skipsfører Jens B. Krøger 1910 1921 11
 11 Skipsfører/kullhandler Jacob Thorsen 1921 1923 2
 12 Havnefogd William Kallevig 1923 1925 2
 13 Skipsfører T. G. Terjesen 1925 1931 6
 14 Skipsfører Ferd. Drews 1931 1935 4
 15 Skipsreder G. A. Gjeruldsen 1935 1938 3
 16 Skipsreder Anders Smith 1938 1941 3
 17 Skipsreder Albert Gundersen/Joh. S. Andreassen 1941 1942 1
 18 Skipsreder Joh. S. Andreassen 1942 1946 4
 19 Skipsreder Anders Smith 1946 1951 5
 20 Skipsfører Conrad Mørland 1951 1957 6
 21 Skipsfører Georg Andersen 1957 1960 3
 22 Skipsfører Albert Toft 1960 1964 4
 23 Skipsfører Georg Andersen 1964 1965 1
 24 Skipsfører John Birger Christensen 1965 1967 2
 25 Skipsfører Chr. Jensen 1967 1969 2
 26 Skipsfører Olav Solhøi 1969 1972 3
 27 Skipsfører Sverre Caspersen 1972 1977 5
 28 Skipsfører Kaare Terjesen 1977 1979 2
 29 Skipsfører Øivind Thorstensen 1979 1983 4
 30 Skipsfører Kristian Just 1983 1985 2
 31 Skipsfører Kaare Terjesen 1985 1987 2
 32 Skipsfører Kristian M. Akselsen 1987 1989 2
 33 Skipsfører Harald M. Gundersen 1989 1992 3
 34 Skipsfører Martin S. Zeiffert 1992 1995 3
 35 Skipsfører Eivind Moldenes 1995 2000 5
 36 Skipsfører Ole D. H. Nøkklegaard 2000 2001 1
 37 Maskinsjef Tore J. Clausen 2000 2001 1
 38 Skipsfører Christopher Kløcker 2001 2005 4
 39 Skipsfører Arild Norby 2005 2007 2
 40 Skipsfører Erling Solheim 2007 2009 2
 41 Skipsfører Halvor Ellingsen 2009  2013 4
 42  Skipsfører  Lars Vidar Moen 2013