Generalforsamlingen 2010

Det nye styret i Sjømannsforeningen 2010

Fra venstre: Kjell Andersen, Martin Mjånes, Lars Vidar Moen, Halvor Ellingsen, Odd B. Tengelsen og Ole Boe

Den gamle formannen, Erling Solheim ønsker vår nye formann, Halvor Ellingsen, lykke til

En hyggelig stund for Erling Solheim, Kjell Andersen og Øyvind Wettergreen

FOTO:
ARENDALS TIDENDE