Generalforsamlingen 2011

Det nye styret med æresmedlemmene

Styret, fra venstre: Ole Boe, Tor Martin Mjånes, Lars Vidar Moen, Halvor Ellingsen, Odd B. Tengelsen, Kjell Andersen

Æresmedlemmer, sittende fra venstre: Maskinsjef Tore Clausen, Skipsfører Eivind Moldenes, Skipsfører Christopher Kløcker, Skipsfører Søren Jahn Christensen