ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

 

PROTOKOLL

 

171 ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

 

i

 

Foreningens lokaler

 

Fredag 28 februar 2020 kl 1800

 

 

Dagsorden

 

Kl 1800 ble den 171. ordinære generalforsamling satt i Foreningens lokaler under

ledelse av Foreningens formann, skipsfører Lars Vidar Moen.

Det var 89 personer til stede, 74 A medlemmer hvorav 1 æresmedlemmer ,14 B medlemmer og 1 gjest.

Formannen ønsket velkommen og leste opp branninstruksen.

7 medlemmer var gått bort i løpet av 2019.

Navnene ble lest opp, og de avdøde ble minnet med 1 minutt stillhet.

18 nye medlemmer er blitt opptatt, 14 A og 4 B medlemmer.

13 medlemmer er utmeldt av forskjellige årsaker.

 

Dagsorden og saksliste vil bli vedlagt protokollen.

 

Saksliste

 

 1. Valg av møteleder.

Skipsfører Halvor Ellingsen enstemmig valgt som møteleder,

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

 

 1. Valg av 2 til å underskrive protokoll.

Til å underskrive protokollen ble valgt, skipsfører Odd B. Tengelsen og

Maskinsjef Harald Torstensen.

 

 

 

 1. Styrets årsberetning 2019

Styrets årsberetning ble lest opp av formannen.

Det var ingen merknader til beretningen som ble enstemmig godkjent.

 

 1. Regnskap 2017

Kasserer/controller  Ole Z. Dehli la frem resultat og balanseregnskap for

Foreningen og Huset og for Gaver og fond.

 

Regnskapene ble enstemmig godkjent uten merknader.

 

 1. Valg av styre til stiftelsen HVCH.

 

Styrets innstilling overfor generalforsamlingen på følgende leder og varamedlem            for perioden 2020-2022.

 

Styreleder Halvor Ellingsen

Varamann Odd Bendik Tengelsen

 

Styrets innstilling enstemmig godkjent.

 

 

 1. Medlemskontingent for 2018.

 

Styret foreslår uendret kontingent på Kr. 800.-

 

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

 

 

 1. Forslag til budsjett 2020

Styrets forslag til budsjett for Foreningen og Huset, og Gaver og fond ble fremlagt         av kassereren.

Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Til orientering.

Forretningsfører for Havblik, Viola Stephansen og C. H. Sørensen & hustrus

stiftelse. Ole Z. Dehli la frem styrets årsberetning, revisorrapport og resultat – og

balanseregnskap med noter.

Forsamlingen tok orienteringen til etterretning.

 

 1. Valg.

3 styremedlemmer, formann og 5 varamann/farende og valgkomiteen ble valgt med akklamasjon i henhold til valgkomiteens innstilling.

 

 

 

Styret blir da som følger:

Formann         skipsfører       Lars Vidar Moen         valgt    2020

Medlem          skipsfører       Kjell Andersen                        valgt    2020 Gjenvalg

Medlem          elektriker        Ole Chr. Kjenes          valgt    2020 Gjenvalg

Medlem          maskinsjef      Svein Nilsen               valgt    2020 Farende

Medlem          skipsfører       Sigmund Frøkedal      valgt    2019

Medlem          skipselektr      Leif H. Pedersen         valgt    2019

 

1.varamann     skipsfører       Peter Anker                 valgt    2020 Gjenvalg

2.varamann     stuert               Tore Kjell Sparsaas     valgt    2020 Gjenvalg

 

 1. varamann/farendemaskinsjef      Alf Kristian Dybesland 2020 Gjenvalg
 2. varamann/farendeSkipsfører      Hermann Hoel               2020 Gjenvalg
 3. varamann/farendemaskinist        Paul Andre Kvam          2020 Gjenvalg

 

 

 

Valgkomite for 1 år.

 

Skipsfører       Halvor Ellingsen                    Gjenvalg

Skipsfører       Odd Bendik Tengelsen           Gjenvalg

Skipsfører       Ivar G. Thorsen                      Gjenvalg

 

 

Formannen overrakte deretter blomster til skipsfører Leif Sell for sin tid i festkomiten.

 

 

 

Kl 1910 ble generalforsamlingen erklært for avsluttet.

 

 

 

 

__________________                                               ____________________

Odd B. Tengelsen                                                      Harald Thorstensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagerne ble deretter invitert til sexa. Før man satte seg til bords, ble det servert en cocktail.

 

Klokken 1945 gikk man til bords i Foreningens spisesal, som for anledningen var nydelig dekket og blant annet pyntet med foreningens flagg og fane.

Formann Lars Vidar Moen ønsket velkommen, før han overlot ordet til kveldens toastmaster, skipsfører Peter Anker.

Det ble utbragt en skål for Hans majestet Kong Harald den 5. Kongesangen ble deretter sunget.

 

Kveldens meny bestod av:

 

Ertesuppe

Salt kjøtt og flesk servert med saus og kokte poteter.

Til dessert ble det servert hjemmelaget karamellpudding med saus og kaffe/avec.

Til maten ble det servert øl og akevitt.

 

Og som sedvanlig ble det holdt taler for:

 

Flagget                                   v/ Skipsfører Odd Bendik Tengelsen

Foreningen                 v/ Telegrafist Ola Morken

Æresmedlemmene      v/ Maskinsjef Øyvind Wettergreen

 

Æresmedlem Maskinsjef Harald Thorstensen takket på vegne av æresmedlemmene.

 

Skipsfører Lars Vidar Moen takket for tilliten som ble vist ham ved gjenvalg som formann.

 

Journalist J. P. Christensen takket for maten.

 

Kveldens pianist var Osmund Fiskaa, som underholdt på en utmerket måte.

 

Taffelet ble hevet klokken 2230, og man trakk seg inn i salongen for hyggelig samvær.

 

Generalforsamlingen ble avviklet i god gammel tradisjon.

 

 

 

 

Kjell Andersen

Sekretær