Historisk bakgrunn

Stiftet på fredag den 13.

Arendals Sjømandsforening ble stiftet fredag den 13. april 1849. At foreningen fikk sin tilblivelse akkurat på fredag den 13. – som overtroiske sjøfolk alltid har ansett som en ulykkesdag – var sikkert en ren tilfeldighet. Arendals Sjømandsforening var for øvrig den fjerde sjømannsforeningen som så dagens lys i Norge. Egne sjømannsforeninger var allerede etablert i Drammen (1843), Sandefjord (1845) Christiania/Tønsberg (1846) og Larvik (1849). I 1999 kunne foreningen feire sitt 150-årsjubilum.

asf-prins-carl-1

Arendals Sjømandsforening ble stiftet i Arendals rådhus
(t.v.) på bildet. I forgrunnen hjuldamperen ”Prinds Carl”.
Etter tegning av T. C. Müller, Chr. Tønsberg 1848

Det konstituerende møtet ble avholdt på Arendals rådhus. 30 sjøfartsinteresserte personer var til stede. Her ble det valgt en midlertidig direction (styre) bestående av d’herrer skipsre­der Christian Stephansen (28 stemmer), skipsfører Johan Etters Beck (28 stemmer), tollkasserer Otto Vincent Lange (26 stemmer), skipsreder/byfogd Iver Steen Thomle (25 stemmer) og skipsfører Jens Ole Jenssen (16 stemmer). I tillegg fikk Johan Chr. Knudsen

(6 stemmer), Hans Christian Foss (6 stemmer) og Wilhelm Foss (4 stem­mer). De tre siste ble betraktet som varamenn. Det midlertidige styret fikk i oppdrag å utarbeide lovene for foreningen.

I den første generalforsamlingen som ble avholdt den 29. november samme år, ble skipsreder/byfogd Iver Steen Thomle valgt til foreningens første formann. De øvri­ge medlemmene av styret ble skipsreder Christian Stephansen, skipsfører Johan Et­ters Beck, skipsfører Jens Ole Jenssen og tollkasserer Otto Vincent Lange. Deretter ble lovene for den nyetablerte foreningen vedtatt.

histor1

Iver Steen Thomle

Den første ordinære generalforsamlingen ble avholdt den 14. januar 1850. Ved valgene ble det første, faste styret bestående av  skipsreder/amtmann Iver Steen Thomle, skips­reder Christian Stephansen, kaptein Jens Ole Jenssen, kaptein Johan Christian Knud­sen og kaptein A. Riddervold. Varamenn ble Wilhelm Foss, P. Ugland, N. E. Lunøe, Isak Kallevig og Tallag Andersen.

Foreningen seilte i kraftig medvind helt fra starten. Lite ante nok foreningens stiftere den gang hvilken betydning deres dristige initiativ skulle få for sjømannsstandens høyning, både kulturelt, sosialt og økonomisk i årene fremover. Når sjømannsstanden i alle år har inntatt en så aktet og anerkjent posisjon innen byens samfunnsliv, skyldes det ikke minst at den har vært støttet av en forening som ikke bare har hatt et våkent blikk på utviklingen til sjøs, men alltid hatt et åpent øye for å ivareta standens interesser. I dette vaktarbeidet har sjømannsforeningen hatt sin betydelige og fortjente andel.

image004

Arendals Sjømandsforenings hus på Tyholmen

Foreningens staselige hus

Det vakre og staselige huset som Arendals Sjømandsforening eier på Tyholmen, er en bygning av særdeles ærverdig årgang. Huset ble nemlig oppført i 1711 av Ellef Thommassøn, sønn av Thomas Ellefsøn som oppførte nabohuset i 1686 (i dag Eldresenteret).

Huset var i Ellefsen-familiens eie i fire generasjoner inntil trelasthandler og skipsreder Morten Michael Kallevig kjøpte det i 1805. Han og hans kone bodde i det frem til de flyttet inn i Kallevigs palé – i dag Det gamle rådhus – på Rådhusbryggen. Denne praktbygningen sto ferdig i 1815.

Huset fungerte delvis som pakkbod og delvis som festivitetslokale inntil Morten Michael Kallevigs sønn, Emil Kallevig, flyttet inn og tok det i bruk som bolig. Huset ble ombygd i 1841. Eksteriøret fikk da den stilen det har i dag – senempire. Kallevig-familien bodde i huset frem til 1944. Da overtok Arendal kommune/Arendal havnevesen bygningen.

Den 1. oktober 1968 ble huset overdradd til Arendals Sjømandsforening gjennom et makeskifte med Arendal kommune.

Det 257 år gamle huset gjenomgikk en omfattende rehabilitering samme år. Bygningen fikk en meget høy standard, så vel interiør- som eksteriørmessig. Ombyggingsarbeidene kom på vel 600.000 kroner. Til gjengjeld fikk foreningen meget stilfulle, hyggelige og tjenlige lokaler for sin virksomhet. Her foregår de månedlige torskeaftenene (bare i måneder med r). Hver lørdag samles medlemmene til 8 glass.

Et av de største klenodiene i foreningens eie, er utvilsomt Nortraships styrebord fra 2. verdenskrig. Et annet klenodium er det norske flagget som fulgte polarforskeren Roald Amundsen på ekspedisjonen til Sydpolen i 1911. Roald Amundsen ble for øvrig utnevnt til foreningens første æresmedlem.

Ellers er rommene spekket med seilskutemalerier og andre maritime gjenstander. Mesteparten er i årenes løp skjenket av medlemmene.

Til sjømannsforeningens hus hører ”Den røde bod” fra ca. 1725. Den steinmurte sokkeletasjen var i sin tid var Ellefsen-familiens og Kallevig-familiens ”pengeskap”. Det var på denne måten at verdisakene ble trygt oppbevart i eldre tider. De solide murene skulle hindre at penger og familieklenodier gikk tapt ved brann.

image006

Foreningens vakre gallionsfigur

Den vakre gallionsfiguren på østveggen på foreningens hus, stammer fra barkskipet ”Leda” av Arendal. Denne seilskuta ble bygget som fregattskip (fullrigger) i Arendal i 1854. Tonnasjen var 540 reg.tonn. ”Leda” ble omrigget til bark i 1889. Seilskuta seilte helt frem til 1907, etter å ha vært i fart i 54 år.

image008

“Leda” ble i 1907 solgt til Bergen. Den tidligere så stolte havets svane ble så nedrigget og deretter benyttet som lekter. Gal-lionsfiguren kom som gave til Arendals Sjømandsforening fra konsul Morten D. Bessesen, bosatt i Kleven i Mandal. Han var en ivrig samler av maritime gjenstander. Da sjømannsforen-ingen hadde tilhold i Arendals Sjømandshjems lokaler, var den plassert på en av veggene. Da foreningen i 1969 flyttet over til Kallevigs hus, ble det bestemt at den skulle settes opp på østveggen mot Pollen. Der har den siden stått til glede for såvel  fastboende som tilreisende.

Redere:

1854-1889   Wilhelm Foss, Arendal

1889-1900   S. Jørgensen, Arendal

1900-1907   Hans H. Pettersen, Arendal

Førere:

1854-1865   Abraham Falck Gundersen

1865-1867   L. Jensen

1867-1870   L. Asbjørnsen

1870-1889   O. C. Mikkelsen

1889-1899   A. C. Brinch

1899-1905   G. Reiersen

1905-1907   A. E. Ellingsen