Innspill fra A-medlem Leif Kydland til Medlemsmøtet 14 oktober 2020.

Innspillene ble diskutert på styremøtet 12 oktober 2020, og svarene fra styret ses i uthevet trykk under hvert spørsmål. Likeledes kommentarer fra møtedeltakerne 14 oktober 2020

 

Fremmer forslag til medlemsmøte Arendal Sjømandsforening 14 oktober 2020.

 

  1. Den seilende gruppe og ikke seilende ( sjømannspensjonister) som vi vet tynnes ut og blir mindre og mindre. Til slutt vil sikkert A og B medlemmene være like tall. Hvis vi ser i frem i en 10-20 års periode vil sjømannsstanden bli redusert drastisk. Mat servering vil sikkert bli levert fra catering selskap og selskapeligheter vil sikkert bli redusert. Hva med navn bytte fra Arendals Sjømandsforening til Arendal maritime forening som sikkert vil favne et større personell som eks .fritidsbåt personell. Dette vil selvfølgelig være en lang prosess men kanskje det kan være fornuftig å tenke fremover hvordan driften skal bevares.

 

 

Svar fra styret: Nåværende ASF-styre ser ikke bort fra at betegnelsen A og B- medlemskap vil bli utvisket i framtiden, men styret ønsker ikke å behandle dette her og nå. Styret i ASF mener at navnet «Arendals Sjømandsforening» må bestå som det er.

Det var ingen av møtedeltakerne som tok til orde for å forslå endringer av Foreningens navn. Ei heller åpne for at eierskap av fritidsbåt er et kriteria som kvalifiserer alene for medlemskap.

 

  1. Forurensing fra Norske skip innenriks og ikke minst i utenriksfart. Vi seilende har brukt havet som søppel plass og tenk hvor mye av dette som har blitt spist av fisk Som seilende kokk ble rester som matavfall-papir -metall- og ikke minst plast lempet rett over bord ( på sjøen) hver eneste dag, og ikke minst andre ting fra de andre avdelingene om bord. I dag er det frivillige som reiser rundt lokalt og plukker søppel fra strendene. Søppel sekker og arbeidshansker stiller sikkert kommunen med. Er dette noe medlemmer av Arendal Sjømandsforening kan bidra med? et felles arrangement, organisert tur med smurt niste og kaffi og frisk luft/mosjon eks. en tur hver 14 dag eller1 gang i mnd… Får man dette til så kommer foreningen i avisa med bilde og som god reklame.

 

Svar fra styret: Nåværende styre ønsker ikke å igangsette et slikt prosjekt som Kydland etterspør, men styret sier at Kydland selv eller andre medlemmer gjerne må ta initiativ til dette siden forslaget er godt og idealistisk. Møtedeltakerne drøftet dette uten å konkludere for noe.

 

  1. Taffel pris. Hvorfor er det ikke to satser? med eller uten alkohol, et tilbud som kan velges. Av ulike grunner er det sikkert mange som ikke kan nyte alkohol . Kanskje noen vil kjøre bil tur-retur.

 

Svar fra styret: Styret og festkomite’ ønsker ikke å gjøre noen endringer i taffelpriser som gjør at man kan melde seg på til taffel med og uten alkoholholdig drikke. Slik det er i dag så tilbys deltakerne på Torskaften/Damefest alkoholfritt alternativ til fordrink og taffel, men til samme pris.

Saken ble drøftet, men kun 1-2 av deltakerne støttet forslaget til Kydland. Taffel og alkoholservering vil derfor bli som vanlig inntil videre.

 

  1. Bruk av brannslokningsutstyr/brannteppe og hvordan dette utstyret skal brukes. Blir det avholdt praktisk øvelse en gang pr. år for kjøkken personell.?  eks. på øvelse område på brannvakta. Brannslokningsutstyret på kjøkkenet står alt for nærme komfyren eks. brannteppe, hvordan skal man få tak i dette når det er full fyr i en gryte på den lille komfyren uten å brenne seg.  Brannslokningsapparatene  skal stå lengre unna slik at ved en eventuelt  brann i komfyr skal disse utløses  på god og sikker

avstand. . Dette må dere se nærmere på.

 

Svar fra styret: ASF har meget god brannberedskap i Huset, og kontroll av brannberedskap er solid dokumentert av brannkonsulent hos Stærk &Co – ØABV og internt i ASF. Medlemmer som har spørsmål knyttet til dette er velkomne til å se i gjennom all vår brannverndokumentasjon som er tilgjengelig på Foreningens kontor. Til info har ØABV i årenes løp gjennomført en rekke kontroller av det branntekniske i Huset samt brannverndokumentasjon. Det er pr dato ingen åpne saker eller «findings» knyttet til brannberedskapen vår. Vi har for øvrig særdeles god dialog med ØABV.

 

Møtedeltakerne hadde ingen kommentarer til saken.

 

Styret oppfatter at Leif Kydland er tilfreds med de svarene styret gav.