ARENDALS SJØMANDSFORENING

 

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr.971 437 499

 

 

MØTEREFERAT

 

fra

Medlemsmøte nr. 01/2021

 

 

Tid :                Onsdag 13 oktober 2021   kl. 1800 – 1915.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Møte ble satt med 34 medlemmer tilstede. 32 A medlemmer og 2 B medlem.

Fra styret deltok:

 

Formann                                 Skipsfører      Lars Vidar Moen

Nestformann                          Skipsfører      Sigmund Frøkedal

Sekretær                                 Skipsfører      Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr     Leif Pedersen

Styremedlem                          Skipselektr     Ole Chr. Kjenes

Styremedlem                          Maskinsjef     Svein Nilsen

Varamedlem                          Skipsfører      Peter Anker

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen, og tidligere kasserer Ole Z. Dehli

 

 

Formann Lars Vidar Moen ønsket de fremmøtte velkommen og erklærte møtet for satt.

Formann spurte forsamlingen om noen hadde kommentarer til møteinnkallelsen som var annonsert i Agderposten, og via epost til medlemmene samt oppslag i ASF. Det var ingen bemerkninger til møteinnkallelsen. Branninstruks opplest.

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Vårt regnskap så langt i år.

Innvesteringer.

 

John Stiansen orienterte om regnskapet så langt i år.

Vi er i rute iht. budsjett.

Iverksatte tiltak som følge av koronapandemien, har ført til store utslag både på inntekts – og kostnadssiden. Dette gjelder i første rekke bortfall av arrangementer.

 

Innvesteringer godt i pluss.

 

Ingen kommentar fra møtedeltakerne.

 

 

Sak  2 :            Taffelpriser på Torskaften. Pga økte priser på kjøtt/fisk/øvrige matvarer, samt polpriser og lønninger, så har vi sett oss nødt til å øke taffelpris på Torskaften til kr 600,-. Fest med damer antas til kr 650,-.

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakerne.

 

Sak 3:              Betale taffel via nettbank.

Noen vil hevde at vi tidvis har litt mange deltakere på Torskaften.

Bør det settes et tak på 84-85 mann. Det vil gi bedre plass for alle på langbordet på sørsiden.

Imidlertid vil vi nok ha 88 på fest med Damer siden det er kamp om plassene til disse kveldene.

Styret inviterer til diskusjon.

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakerne.

 

Sak 4:              Bruk av debet – kort/kontra kredittkort i baren osv. Kortbruk i ASF går veldig fint. Det gjelder vanlig kafe – 8 glass – ølsalg under Torskaften – vanlig bar.

 

John Stiansen poengterte at debet kort helst bør brukes.

Ingen kommentarer fra møtedeltakere.

 

Sak 5:              Viser til GF 2021 – ønsker om å utrede muligheter for stolheis osv.

Status nå.

 

En del kommentarer fra møtedeltakere om div muligheter.

Ole Chr. Kjenes orienterte. Befaring teknisk/økonomisk fra vedr heis vil finne sted 14 oktober fra kompetent firma.

 

Sak 6:              Nye stoler på 3dje Dekk.

 

Nye stoler på plass denne uken. 92 stk.

 

 

Sak 7:              Stiftelsen HVCH. Innvestering.

 

Ole Z. Dehli orienterte om stiftelsens plassering av midler. Ole Z Dehli orienterte også om hvordan en stiftelse arbeider/fungerer.

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakerne

 

 

Sak  8:             Navneforslag plass foran Stadsforvalter.

 

Formann Lars Vidar Moen orienterte.

Styret har sendt resolusjon fra vår GF til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling. Formannen foreslår å få Agderposten og Arendals Tidende til å skrive litt om dette senere i høst.

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakere.

 

 

Sak 9:              Fyrlykta – hvor langt er vi kommet?

 

Peter Anker informerte.

Fyrlykta har kommet til Nymo for Sandblåsing (Spot-blåsing/maling)

 

Ingen kommentarer fra møtedeltakere.

 

 

Sak  10:           Innspill fra Leif Kydland. L. Kydland hadde 5 spørsmål.

1.Hvorfor står ikke taffelpris i Folder. Svar er at styret ikke kan garantere samme pris hele året.

2.Kydland spør styret om hvordan de ser ASF om 20 år. Svar er vanskelig å gi, men det er styrets ambisjon at ASF skal bestå som en sjømannsforening.

3.Kydland mener § 1 i vedtektene bør revideres. Svar er at styret vil ta opp saken i sitt neste styremøte. Om nødvendig vil en egen komite’ se på § 1.

4.Kydland ber om ASF viser seg mer fram i bybildet ved å invitere til oftere «åpent hus». Svar til dette er at styret tidvis har omvisninger for andre foreninger, og profilerer seg under Arendals – uka.

5.Kydland foreslår tur til Bamble kyst museum. Dette synes styret er et godt forslag, og kanskje det blir tur dit etter hvert.

 

Ingen kommentarer fra øvrige deltakere til forslag fra Kydland.

 

 

 

.           Møtet ble avsluttet med brannalarm som er tilknyttet ØABV, og                                       evakuering av medlemmene fra «2dre Dekk» til gatenivå.

Alle var ute på gaten etter 3,5 min, og alle var gjort rede for etter 4 min.

 

 

Sak 11 :           Eventuelt: Intet

 

Møtet ble hevet kl. 1915.

 

 

 

Lars Vidar Moen                                           Kjell Andersen

Formann                                                          Sekretær