ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 01/2019

 

 

Tid:                 Mandag 12 januar 2019   kl 1600 – 1730.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann                         Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr Kjenes

  1. VaramedlemSkipsfører        Peter Anker
  2. 1. Varamedlem farendeMaskinist         Paul-Andre Kvam

 

(Maskinist Paul-Andre Kvam fungerte for Maskinsjef Svein Nilsen)

 

 

 

 

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:                        Styremedlem FarendeMaskinsjef      Svein Nilsen

 

 

Saksliste:

 

Sak  1  :         Godkjenning referat / signering av møte 12.2018

 

Referater fra styremøte nr. 12 / 2018, ble godkjent og undertegnet.

 

Sak  2  :           Regnskaper 2018 – noe å bemerke pr nå.

Budsjett 2018 – noe å bemerke.

Kommentarer siste Jubileumsfest m/damer.

Budsjett 2019: Ref formannens epost til styret av 30/11.

Oppdatere budsjett 2019 så langt vi kan nå.

 

 

Regnskap 2018 Veldig bra. Ingen bemerkninger.

Budsjett 2018. Intet å bemerke. Bra likviditet.

 

Siste Jubileumsfest m/damer. Meget bra arrangement med et lite overskudd.

 

Budsjett 2019 klargjøres til neste styremøte.

 

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2018.Status nå.

 

Fremdeles noen få utestående innbetalinger.

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

Ingen utmeldinger siden siste styremøte.

Ingen nye søknader om medlemskap.

 

 

Sak   5 :           Jubileumsfest av 14/12.

 

Sak 5 lukkes. Se pkt 2.

 

 

Sak   6:           Sverige tur 2019.

 

Tur er foreløpig fulltegnet.

Sparsaas orienterer videre på styremøte i februar.

 

 

Sak  7:            Forberedelse til GF:

 

Klargjøre frontside/blekka og klargjøre dokumenter som skal være med.

Meny: Som i 2018.

Drikkevarer:  Gin Tonic, øl og dram.

Toastmaster: Skipsfører Leif Sell

Talere: Flagget ved Skipsfører Per Seines. Foreningen ved Skipsfører Peter                     Anker. Æresmedlemmer ved Skipsfører Sigmund Frøkedal.

Annonse: Annonse settes i Agderposten 1/2-19.

Kuvertpris: Kr. 600.-

Invitere J.P Christensen.

Ordstyrer: Skipsfører Halvor Ellingsen.

Nytt æresmedlem utnevnes på GF i 2019.

.                       Maskinsjef Harald Thorstensen forespurt av styret og han takker ja.

Medalje og diplom gjøres klare.

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV

 

Vi avventer innspill fra kommunen/ØABV vedrørende sikring av søppel.

Sak holdes åpen.

 

 

Sak   9 :           Framtidig drift av baren <8 glass> og på våre fester.

 

Festkomite holder dette varmt.

Sak 9 lukkes.

 

 

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute gjøres i 2018 ihht budsjett 2018.

  1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør.
  2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost/rapport fra Sverre Gjøvland er mottatt.
  3. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes.
  4. Malerarbeid i nødutgang fra 3dje Dekk til gatenivå. Elektriker arbeid samme. Kun maling av trappa gjennstår. Elektriker-arbeid ferdig.
  5. Male garderobe og gang utenfor fyrrom før jul hvis tid. Montere nye spotlights. Jobb ferdig
  6. Opprydding i sjapper/storesrom.

Bortkjøring av rusk og rask. Er utført

  1. Avretting dørk i garderobe – nytt belegg

 

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene.

Status nå i januar 2019.

 

Sak 10 omskrives til 2019.01.09

 

 

Sak 11 :           ASF Nye jubileumsbok 2024;

 

Bokkomite etablert: Jan Tore Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans                       Terjesen. Jan T Knudsen er leder, og har knyttet til seg Nils P Vigerstøl                                  som ulønnet konsulent.

Bokkomiten vil beregne kostnader eventuelt etablere egen konto for ny                            bok.

Sette av årlige midler på ASF-budsjett.

 

Prosjektet presenteres på GF 2019.

 

Sak 11 holdes åpen.

 

Sak 12:            Filmkvelder på 3dje dekk. Finne datoer.

 

Vil bli utprøvd 29/1 2019 kl. 1900.

Sak 12 holdes åpen.

 

Sak  13:           Private selskaper og medbrakt drikke. Bør vi endre.

 

Formann Lars Vidar Moen orienterte. Formannen har revidert

<< Leiebetingelser>>  slik at regler for skjenking blir krystallklare.

 

Sak  14:           Eventuelt:

 

 

Møtet ble hevet kl. 1730

.

Nestestyremøte mandag 4 februar 2019 kl. 1700.

 

 

 

Lars Vidar Moen                                           Kjell Andersen

Formann                                                          Sekretær