ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

 

 

 

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr. 04/2019

 

 

Tid:                 Mandag 04 mars 2019   kl 1700 – 1910.

 

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

Nestformann.                        Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

Styremedlem                         Skipselektr       Ole Chr. Kjenes

 1. VaramedlemSkipsfører        Peter Anker
 2. Varamedlem.Stuert               Tore Kjell Sparsaas

 

 

 

 

I tillegg møtte:

Kasserer/økonomiansvarlig               Ole Z. Dehli

 

 

Forfall:                       Styremedlem   Maskinsjef      Svein Nilsen

 

 

 

Saksliste:

 

Sak  1  :         Godkjenning referat / signering av møte 03.2019

 

Konstituering av nytt styre 2019:

Valg av nestformann og sekretær.

Engasjement kasserer/controller.

 

Protokoll GF 2019 – utsendelse.

 

Referater fra styremøte nr. 03 / 2019, ble godkjent og undertegnet.

 

Valg av nestformann og sekretær samt, jfr. Vedtektenes § 4.3, engasjere                           kasserer/controller.

Skipsfører Sigmund Frøkedal gjenvalgt som nestformann.

Skipsfører Kjell Andersen gjenvalgt som sekretær.

 

Styret engasjerte også for kommende år Ole Z. Dehli som                                                 kasserer/controller.

 

 

 

 

Sak  2  :           Regnskaper i 2019 –Kommentarer fra OZD.

Budsjett 2019 – noen kommentarer.

Kommentarer fra GF/sexa 2019 inkl regnskap.

 

Ole Z. Dehli orienterte om å følge med på konti 6650 og 6620.

Budsjett for 2019 – ingen kommentarer pr nå.

 

Tilbakemeldinger fra GF er meget bra. Regnskapet viser et pent overskudd.

 

 

 

 

Sak  3:            Kontingentinnbetaling 2019.

Fastsette dato for pakkemøte.

 

Dato for pakkemøte satt til 9/4 -19 kl. 1000.

Utsendelse samme dag.

Dato for betalingsfrist satt til 20/4-19.

 

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer.

 

Ingen nye utmeldinger siden sist.

Nytt A medlem blir Espen-Andre Rasmussen.

 

Han vil bli tilskrevet om dette.

 

 

Sak   5 :           Folder 2019 – rettes opp.

Org kart 2019 settes opp.

 

Folder rettet opp. Datoer for styremøter, medlemsmøter, torskaften, fest                           med damer og dato for generalforsamling 2020 gjennomgått og fastsatt.

Halvor Ellingsen vil oppdatere folder.

 

Ressurspersoner til komiteer, jmf. Vedtektenes § 4.4.

 

 1. Vedlikehold – brannvern – teknisk tilsyn og flagging samt velferd.
 2. Sigmund Frøkedal, Dag Olaf Johannsen, Hans Garstad, Håkon          Eilert Larsen, Finn G. Marcussen, Peter Anker og Jan Von Santen.
 3. Teknisk tilsyn og vedlikehold: Leif H. Pedersen, Harald Thorstensen og   Ole Chr. Kjenes.
 4. Brannvern: Lars Vidar Moen, Kåre Knutsen, Leif H. Pedersen, Peter Anker         og Thorhild Larsen.
 5. Flaggkomite: Kåre Knutsen, Jan van Santen og Knut Egeberg.
 6. Velferden: Imre Berdo
 7. Ansvar for utleie av skap: Kåre Knutsen.
 8. Einar Abusland tar ansvar for blomsterhilsener. Fortsetter som      kontaktperson for foredragsholdere.
 9. Øyvind Wettergren, Einar Abusland og Hans N. Terjesen utgjør     syke/besøkskomite.
 10. Festkomiteen:  Kjell Andersen, Tore Kjell Sparsaas og Leif Sell.

 

 

 

 

Sak   6:           Sverige tur 2019.

 

Går sin gang.

Innbetaling for turen settes til 10.05.2019.

 

Det er planlagt dagstur til Rjukan i september.

 

 

 

Sak  7:            Forberedelse til GF:

 

Sak 7 Lukkes.

 

 

 

Sak  8:            Vedr. tilsyn fra ØABV

 

E-Mail fra Petter V. Svendsen i ØABV mottatt datert 17/2 2019, hvor

ØABV vil se på saken vedr. oppbevaring av søppel på Tyholmen.

Sak holdes åpen.

 

 

 

Sak   9 :           By jubileumsbok 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen.

Beregne omtrentlig kostnader – etablere egen konto for ny bok.

Sette av årlige midler på ASF – budsjett.

Komiteen rapporterer til Formann L.V .Moen etter hvert.

Har mottatt veldig godt referat fra Jan Tore Knutsen.

Referater og øvrige fra bokkomiteen files under Bokprosjekt 2024 på vår                                    PC.

 

Sak holdes åpen.

 

 

Sak 10:            Vedlikehold inne/ute gjøres i 2018 ihht budsjett 2018.

 1. Vedr isolering loftet i 2019 – sende Stærk-rapport til Sverre Gjøvland i Agder Entreprenør. Pristilbud vedlagt regnskap.
 2. Vedr inspeksjon taket i 2019 – Epost/rapport fra Sverre Gjøvland er mottatt. Nødvendig arbeid vil bli utført av Agder E til våren 2019.
 3. Små snublekanter på dørken i biblioteket fjernes.
 4. Avretting dørk i garderobe – nytt belegg. Ferdig.
 5. Isolering av loft. Ble påbegynt 5/2-19. Ikke 100% ferdig. Resterende gjøres utover våren av dugnadsgjeng og Ager Entreprenør ihht avtale.
 6. Opprydding i sjapper/storesrom.

Bortkjøring av rusk og rask er på gang.

 1. Ny dørstokk montert i hovedinngangsdør

Sigmund Frøkedal ko-ordinerer jobbene.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

 

 

Sak 11 :           Gi trekke ut gratis Torskaften til medlemmer som betaler kontingenten innen fristen 20/4.

 

 

Sak 12:            Filmkvelder på 3dje dekk. Finne datoer.

 

Ble utprøvd 29/1 2019 kl. 1900 med 10 mann tilstede.

Ny filmkveld 11/3 2019.

Sak 12 holdes åpen.

 

Sak 13:           Etablere 17 mai komité.

 

Komite’: Peter og Eva – Imre – Elizabeth – Sparsaas og mulig Rita.

Liste over kakebakere opphengt på kjøkkenet.

 

Sak 14:           Takras / bilskade. Ole Z. Dehli orienterer.

 

Ole Z. Dehli orienterte om takras og en bilskade som oppsto utenfor ASF.

 

Eventuelt:

 

 

Møtet ble hevet kl. 1910

.

Nestestyremøte mandag 8 april 2019 kl. 1700.

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                  Kjell Andersen

Formann                                                              Sekretær