ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

                                                        MØTEREFERAT

                                                                   fra

                                                       styremøte nr 05/2022

Tid:                 Mandag 28.mars 2022   kl 1700 – 1820.

Sted:               Sjømandsforeningens lokaler.

Deltakere:       Formann                                Skipsfører        Lars Vidar Moen

                        Nestformann                          Skipsfører        Sigmund Frøkedal

                        Sekretær                                Skipsfører        Kjell Andersen

                       Styremedlem                         Skipselektr      Leif Pedersen

                        Styremedlem                         Skipselektr      Ole Chr. Kjenes

                        Styremedlem                         Maskinsjef       Svein Nilsen

I tillegg møtte:

                        Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

Forfall:

                  Saksliste:

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 04.2022

                        Referater fra styremøte nr. 04 / 2022 ble godkjent og undertegnet.

 Sak  2  :          Konstituering av nytt styre 2022/2023.

                        Valg av nestformann og sekretær.

                        Engasjement kasserer/kontroller.

                        Valg av nestformann og sekretær samt jfr. Vedtektenes § 4.3.emgasjere

                        Kasserer/kontroller.

                        Skipsfører Sigmund Frøkedal gjenvalgt som nestformann.

                        Skipsfører Kjell Andersen gjenvalgt som sekretær.

                        Styret engasjerte John Stiansen som kasserer/kontroller.

Sak  3:             Komplettere org. Kart.

                        Sette opp Folder 2022 frem til GF 2023.

                        Org. Kart komplettert.

                        Folder satt opp og godkjent.

                        Neste styremøte 25/04-22 kl. 1700

                        Møtet ble hevet kl. 1820.

                        Lars Vidar Moen                                           Kjell Andersen

                            Formann                                                         Sekretær