ARENDALS SJØMANDSFORENING

Stiftet 13. april 1849

Telefon 411 70 139 – Nedre Tyholmsvei 9 B

4836 Arendal

Org nr. 971 437 499

 

MØTEREFERAT

fra

styremøte nr 03/2023

 

 

Tid:                 Mandag 27.februar 2023   kl 1700 – 1810.

 

Sted:                Sjømandsforeningens lokaler.

 

Deltakere:       Formann                                 Skipsfører        Lars Vidar Moen

N/forman                               Skipsfører        Sigmund Frøkedal

Sekretær                                 Skipsfører        Kjell Andersen

Styremedlem                          Skipselektr       Ole Chr Kjenes

Styremedlem                          Skipselektr       Leif Pedersen

 1. Varamedlem             Skipsfører        Peter Anker
 2. Varamedlem Stuert               Tore Kjell Sparsaas

 

I tillegg møtte: Kasserer/økonomiansvarlig               John Stiansen

 

Peter Anker fungerte for Svein Nilsen.

 

Forfall:                        Styremedlem               Maskinsjef       Svein Nilsen

 

Saksliste:

 

Sak  1  :          Godkjenning referat / signering av møte 02.2023

 

Referater fra styremøte nr. 02/ 2023 ble godkjent og undertegnet.

 

 

Sak  2  :          Husleien fra MS Nidelv .

Er husleien for februar betalt.

Husleien er betalt.

 

Regnskap 2022 er ferdig og signert.

 

 

Budsjett for 2023 – er ferdig.

 

ASF har fått kr 6000 i februar fra kommunen

 

LV/JS ser på mulighet til å søke midler hos næringslivet i Arendal utover                         våren.

 

Sak 2 holdes åpen.

 

 

Sak  3:             Kontingentinnbetaling 2022.

N/A

 

Sak   4:            Utmeldte medlemmer /nye medlemmer siden siste styremøte.

 

Utmeldte medlemmer siden siste styremøte er.

 

Øyvind Kruse.

 

Ingen nye medlemssøknader siden siste styremøte.

 

 

Sak   5             Planer for A uka 2023:

 

 

Forsvarsforeningen har booket 2023 (hele huset) Regner med samme booking i 2023 som i 2022.

Vi har stand nr 50. Deltakere på stand 2023 opplyses senere.

Har innhentet to medlemmer som er i aktiv tjeneste for 2023.

Update file i 2023.

Kostnader knyttet til stand/annet i 2023 settes på 2023 budsjett.

 

På gang. Penner er bestilt. Peter Anker vil kjøpe inn noen stoler, bord og                          en liten tralle. Tek avd har også noe utstyr de vil bestille til A uka.

Går sin gang.

 

Sak holdes åpen

 

 

Sak   6 :           Oppdaterte beredskapsrutiner i Huset.

 

Gjennomgå oppdateringer/revisjon beredskapsplan.

 

 

 

Gjennomgå årlig brannrunde med servitører ifm Torskaften 30/3.

 

Sak  7:            Søppelproblemer Tyholmen.

 

Saken har nr 20/14557.

 

Sak 7 holdes åpen som << cold case>>

 

Sak   8 :           Ny jubileumsbok (ASF 175 år) 2024:

 

Bokkomite etablert: JT Knutsen, Aksel Ongre, Ola Morken og Hans N.                            Terjesen. (Jan Ole Dalene overtok ansvar for bilder ) Beregne omtrentlig                         kostnader – etablere egen konto for ny bok

Aksel Ongre deltar ikke lenger i bokkomite’

Sette av årlige midler på ASF – budsjett. OK

Bokkomite` har snarlig klart utkast til annonser som skal selges. OK

 

Status nå:

Ref Knutsen høsten 2022 er arbeidet ihht                                                                             framdriftsplanen.

 

Status 1 september er at grovmanus til boka er bort imot ferdig.

 

Råtekst til boka ferdig våren 2023 i følge forfatterne. Korrekturlesning                             forventes å begynne ved påsketider 2023.

Sak holdes åpen.

 

Sak  9:             Jobber i 2023:

 

Service i 2023. Service på varmepumpe. På nyåret 2023.

 

Jobber som knyttes til 2023 budsjett inkl. service.

Kjøkkenovn kjøpes inn. Bestilles etter GF.

Maling sommeren 2023.

Fotografering av tavler.

Nødlense pumpe testes samt nødlys.

 

Sak 9 holdes åpen.

 

Sak 10 :           Parkeringsplass – omregulering Tyholmen.

 

Sak holdes åpen siden kommunen varsler endringer på Tyholmen.

LVM har skrevet brev til kommunen for å få fjernet m./sykkel parkering                          på utsiden. Brevet ble presentert på Medlemsmøte 12/10-22.

ASF avventer nå hva kommunen vil gjøre på Tyholmen.

 

Sak 10 holdes åpen.

 

Sak 11:            TKS deltok på et møte hos kommunen vedr skjenking.

Der ble retningslinjer for skjenking og skjenkekontroller gjennomgått. Til                        stede var også politi og Securitas.

Sparsaas orienterte fra møtet.

Sak kan lukkes

 

 

 

Sak 12:            Navn på plassen foran Statsforvalterens nye hus.

 

LVM har sendt epost til Vanja Grut i komite for samfunnsutvikling, og hun                      har kvittert for vårt forslag til navn.

 

Har purret Vanja Grut . Så langt intet svar.

 

Sak holdes åpen som <<cold case>>

 

 

 

Sak 13:            Tall Ship Race i 2023.

 

LVM/PA hadde møte med TSR/Sylvia Jacobsen den 1 april.

 

Sverre Kvalevåg har noe kontakt med TSR. LVM har tatt kontakt med                              Herman Hoel som vil være engasjert i TSR.

LVM har skaffet omvisere for ASF og foredragsholder under TSR.

 

John Stiansen og Martin Mjånes er engasjert i TSL som liason-offiserer.

 

 

Sak 13 holdes åpen.

 

Sak 14:            Turer 2023:

 

Lokale utflukter 2023.

Besøke Kristiansand Sjømandsforening. Prøve å få til en dagstur .

 

Sverige tur juni 2023. Dag Aasbø har laget en tur for oss.

Sparsaas informerte om turen til Sverige. Påmelding fredag 20/1.

Sak 14 holdes åpen.

 

Sak 15:            1. Plan for GF 2023.

 

Talere. Flagget ved Paul A. Kvam. Foreningen ved Carl Hiltveit.

Æresmedlemmer ved Øyvin Wettergren. Takk fra æresmedlemmer ved

Søren Jahn Christensen.

 

Taffelpris: kr. 700.-

 

Toastmaster: Peter Anker. (dokument update) gjennomgås av PA/TKS/LV.

 

Annet: Invitert J.P

 

Administrative forberedelser:

 

 1. Skrive Styrets beretning og forberede saksliste. LVM
 2. Frontpage til GF lages 1 uke før GF. LVM
 3. Legge alt på minnepenn. LVM og LHP
 4. Hva skal trykkes opp – antall <<Blekker>>, skal vi sende <<blekka>> på epost / web siden?

Blekka legges ut på web siden. Trykker opp 30 eks.

 

 1. Rigge flagg/annet i 2 og 3 etg.

Rigging utføres torsdag 2/3 av Sigmund Frøkedal og Dag Johansen.

 

 1. Ordstyrer blir Halvor Ellingsen.

 

 1. Et styremedlem i hallen for å ta imot gjester.

 

Ole Chr Kjenes tar jobben.

 

 1. Underskrive Protokoll. Tore Voss Taraldsen og Håkon Pedersen.

 

 1. Hjelp i baren: Netha K og ?

 

 1. Tekst på websiden som info før GF og utsending epost ordnes av LVM

 

 1. >>Gå opp GF løypa <<. Minnepenn er klar.

 

 

 1. Planer for vårt 175 årsjubileum i 2024. Jubileumsfest planlegges til                             26/4-24

 

 1. Formann skaffer en festtaler.
 2. Invitasjon gjester – hvem?
 3. ASF må budsjettere for sin jubileumsfest.
 4. Underholdning før taffel.
 5. Trenger vi en programkomite?

Sak holdes åpen.

 

 

 

 

Sak 16:            Planer med ref byens 300 år jubileum.

 

Hva tenker ASF:

 

Tror det blir mer utover våren/sommeren. Kommunen planlegger større

8 mai feiring i år enn vanlig.

 

Sak 17:            På tampen:

 

Neste styremøte 08.03-23 kl. 1700

 

Møtet ble hevet kl. 1810.

 

 

 

 

Lars Vidar Moen.                                                 Kjell Andersen

Formann                                                               Sekretær