Torskeaftener

De tradisjonelle torskeaftene samler alltid fullt hus. Her 77 mann til stede.

De tradisjonelle torskeaftene samler alltid fullt hus. Her 77 mann til stede.

Foredragsholder Monrad Mosberg mellom formann Halvor Ellingsen og styremedlem

Martin Mjånes.Mosberg er kommandørkaptein ,krigsveteran og høyt dekorert