Utleie

Foreningens lokaler kan leies ut til medlemmer og bedrifter/ikke medlemmer i alle

måneder bortsett fra juli pga. ferieavvikling. Avtale gjøres med bestyrerinnen.

Pris for leie av lokale er kr. 1500 for medlemmer og kr. 2500 for bedrifter/ikke medlemmer.