Utleie

Foreningens lokaler kan leies ut til medlemmer og bedrifter/ikke medlemmer i alle

måneder bortsett fra halve juni og hele juli pga. ferieavvikling. Avtale gjøres med bestyrerinnen.

Pris for leie av lokale er kr. 1500 kr for medlemmer .Leie for eksterne er 3500 kr pluss 50 kr pr deltaker.Leie Lør/Søndag kun unntaksvis